Uddrag af retningslinjerne for grundskoler i NRW og UNESCO's foreløbige vedtægter

Uddrag af retningslinjerne for grundskoler i NRW
...uddannelse til miljøbevidst adfærd, uddannelse til fred og ikke-vold, religiøs uddannelse, interkulturel uddannelse...
At udvikle tolerance over for andres beslutninger - At forstå de grundlæggende normer i grundloven og den nationale forfatning og at forsvare demokrati.... 
Uddrag af de foreløbige vedtægter for Unesco Paris 2004 
Bekræftelse af alle individers og samfunds grundlæggende ret til at få del i fordelene ved mangfoldighed og dialog som primære træk ved kulturen som menneskehedens definerende kendetegn.
at være klar over, at kulturel mangfoldighed, som er menneskehedens fælles arv, er en drivkraft for en bæredygtig udvikling, og at den således er lige så vigtig for menneskeheden som den biologiske mangfoldighed er for de levende organismer.
Vi er klar over, at kulturel mangfoldighed, der blomstrer inden for en ramme af demokrati, tolerance og social retfærdighed, er uundværlig for fred og sikkerhed på nationalt og internationalt plan.
Derfor skal deltagerstaterne:
at tilskynde til og fremme forståelsen af vigtigheden af at beskytte og fremme mangfoldigheden af kulturelle udtryksformer gennem offentlige forbindelser, medierne og uddannelsesprogrammer.

 ___________
 Den kulturelle mangfoldighed kommer til udtryk gennem de forskellige måder, hvorpå de
 kulturarven beskyttes, udbygges og overføres til fremtidige 
 generationer.

da_DKDansk
Powered by TranslatePress